top of page

สถานที่ตั้ง

196 หมู่ 1 ตำบลปลาบ่า
อำเภอภูเรือ

จังหวัดเลย

จากอำเภอภูเรือ
ไร่ร่มฉัตรตั้งอยู่ใน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ ห่างจากอำเภอภูเรือประมาณ 8 กิโลเมตร 

ใช้ถนนสาย พิษณุโลก—เลย เลี้ยวซ้ายที่แยกกกโพธิ์ (ระหว่างกิโลเมตรที่ 8-9)
จากนั้นใช้ถนนสายกกโพธิ์ปลาบ่าเส้นทางไปเกษตรที่สูงอ. ภูเรือ
ขับไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงไร่ร่มฉัตรซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ


แผนที่ (คลิกที่นี่)

สถานที่ตั้ง                                                       L o c a t i o n

bottom of page