top of page

สถานที่ท่องเที่ยว                                     A t t r a c t i o n s

สถานที่น่าสนใจใกล้เคียง
(ระยะทางจากไร่ร่มฉัตร)


น้ำตกปลาบ่า...................................................3.5 กม.

น้ำตกสองคอน....................................................4 กม.
สวนไม้ดอก เอส เอ..............................................6 กม.
ชาโต้เดอร์เลย....................................................6 กม. 
โรงพยาบาล อ. ภูเรือ...........................................8 กม.
ที่ว่าการอำเภอภูเรือ...........................................10 กม.
สถานีตำรวจภูเรือ..............................................10 กม.
ไร่มหาจักร........................................................15 กม.
อุทยานแห่งชาตภูเรือ.........................................17 กม.
สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ.............................18 กม.
อุทยานแห่งชาติภูหลวง......................................25 กม.
วัดธาตุศรีสองรักอำเภอด่านซ้าย..........................30 กม.
วัดเนรมิตรวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย...........................31 กม.
สะพานมิตรภาพไทยลาว อ.ท่าลี่..........................40 กม.
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อ.นาแห้ว..................50 กม.
ถ่ำผายา............................................................88 กม.
แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน.......................................100 กม.  
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง...................................137 กม.

 

  

ร้านอาหารแนะนำใน อ. ภูเรือ

ร้านภูเรือไก่ย่าง 042-899-1492
ร้านน้องอ้อ (ข้าวแกง)
ร้านภูเรือโภชนา (อาหารตามสั่ง)
ร้านสองพี่น้อง (อาหารตามสั่ง)


ร้านอาหารแนะนำใน จ. เลย

ร้านครัวนิด (ข้าวแกง) 042-813-0132
ร้านสวิตา (อาหารตามสั่ง อาหารฝรั่ง) 042-811-5263
ร้านมะกัน (ข้าวเลีอดหมู) 042-811-3794
ร้านแคน แคน 042-815-1805
ร้านวิไลวรรณ์ (ก๋วยเตี๋ยว) 042-899-1496
ร้านเลอดานัง (อาหารเวียดนาม)
ร้านพับเพียบ (ส้มตำ ไก่ย่าง)

  
bottom of page